معرفی شرکت مهندسین مشاور بهین طرح آریا

خلاصه فعالیت های شرکت بهین طرح آریا

شرکت مهندسین مشاور بهین طرح آریا توسط کارشناسان مجرب عمران و آبیاری با هدف ارائه خدمات علمی و فنی به طرح های عمرانی کشور در زمینه های ذیل مشغول به کار می باشد:

1-آبیاری و زهکشی

 • انجام مطالعات بر روی منابع آب های سطحی و برنامه ریزی بهره برداری واقتصادی از منابع آب.
 • طراحی بندهای انحرافی و سدهای کوتاه جهت انحراف آب و نیزآبگیری از رودخانه ها شامل:
 • مطالعات هیدرولوژی برای تعیین مکان مناسب، مطالعات ژئوتکنیک محل سد و سازه آبگیر، طرح سازهای سد انحرافی و تاسیسات جنبی نظیرآبگیرها مجاری تخلیه رسوب و نیز پلکان ماهی.
 • طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی برای اراضی، شامل: طرح کانال های انتقال و کانال های توزیع درجه 1 ، 2 ، 3 و نیز طرح کانال های زهکشی به منظور تخلیه آب های اضافی از زمین های تحت کشت وجلوگیری از باتلاقی شدن و یا شور شدن زمین ها.
 • طراحی انواع مختلف آبگیرها برای طرح های آبیاری، اعم از آبگیرهای شناور، مستغرق، ثقلی ویا با ایستگاه پمپاژ.
 • طراحی مخازن زمینی و هوائی آب جهت ذخیره و نیز تزریق در شبکه های آبیاری تحت فشار و بارانی وقطره ای.
 • طراحی شبکه های آبیاری تحت فشار به منظور صرفه جوئی در مصرف آب برای مناطقی که تهیه آب مشکل می باشد.
 • ارزیابی ومطالعه شبکه ها وتاسیسات موجود و طراحی و ارائه طرح های اصلاحی و بهسازی شبکه های سنتی.
 • طراحی شبکه های جمع آوری وانتقال آب های سطحی وسازه های کنترل سیلاب.
 • مطالعه و طراحی روش های تغذیه مصنوعی سفره های آب زیر زمینی وبرنامه ریزی بهره برداری از منابع مذکور.
 • طراحی تاسیسات انتقال آب اعم از کانال، تونل، باکس، کالورت و…
 • مطالعه وطراحی شبکه های زهکشی به منظور کنترل سطح آب زیرزمینی و اصلاح خاک وشستشوی خاک های شور.
 • برنامه ریزی بهره برداری از منابع آب و بهینه سازی با استفاده از الگوریتم های ژنتیک (Genetic).
 • مطالعه وطراحی استخرهای ذخیره آب به منظور افزایش ریسک پذیری شبکه های آبیاری باآبگیری از چشمه ها و رودخانه های فصلی.
 • مطالعه و بررسی هیدرولیکی، هدایت، ژئوتکنیکی قنوات و ارائه طرح های اصلاحی و الویت بندی عملیات بهسازی و ترمیمی.

2- کشاورزی و منابع طبیعی

 • انجام مطالعه تجهیز و نوسازی , ساماندهی و یکپارچه کردن اراضی در بخش خصوصی، دولتی و نظارت بر اجرای آن.
 • تهیه طرح های شبکه های آبیاری و زهکشی داخل مزارع و باغات و نظارت بر اجرای پروژه های تجهیز و نوسازی.
 • تهیه طرح تسطیح و بهسازی اراضی و ارائه نقشه های اجرائی و نظارت بر اجرای طرح های مذکور.
 • مطالعه منابع آب ( سطحی و زیر زمینی )، هیدرولوژی و سیل خیزی، برآورد آبدهی، برآورد ضریب جریان سیلابی، تعیین کیفیت آب، ارائه نقشه های منابع آب و ارائه پیشنهاد روش های تغذیه منابع آب.
 • مطالعات منابع اراضی و خاک و تعیین محدودیت های منابع خاک، ارزیابی تناسب کنونی و آتی، تعیین محدودیت های مدیریتی و برنامه ریزی و اصلاحی.
 • بررسی فرسایش و رسوب و تحلیل آماری دبی رسوبات و ترسیم منحنی های شدت رسوبدهی و ارائه روابط ریاضی متناسب که نمایشگر رابطه بین دبی آب و مواد معلق باشد.
 • مطالعه فرسایش بادی و بررسی کانون های بحران.
 • مطالعه فرسایش بادی و انجام مطالعات مدیریت مناطق بیابانی و تعیین مناطق برداشت و محل رسوب گذاری (فرسایش بادی) و تعیین سرعت آستانه فرسایش بادی و جمع بندی، تجزیه و تحلیل، ارائه قابلیت ها و محدودیت های ناشی از فرسایش بادی و آبی.
 • طراحی عملیات مکانیکی اعم از تهیه پروفیل طولی و عرضی آبراهه و تعیین تعداد و نوع —سازه ها و طراحی هیدرولیکی سازه ها و تهیه نقشه های اجرائی. (تعیین حداکثر آب قابل ذخیره، تعیین عمر مخزن، حجم مفید مخزن، تراز تاج سد و برآورد ظرفیت سر ریزها و ظرفیت تخلیه کننده آب جریان آزاد و تحت فشار بر اساس اهداف).

3-نقشه برداری و فتوگرامتری

طیف وسیع تجارب و تخصص‌های اعضای گروه فتوگرامتری و نقشه‌بردای و اطلاعات مکانی، شامل اجرای طرح‌های تحقیقاتی و پروژه‌های ملی، مشاوره و نظارت در سازمان‌ها و موسسات گوناگون و توسعه نرم افزارهای مختلف راهکارهای جامع و ابزارهای مناسبی را جهت انجام موثرتر پروژه های مختلف ارائه نموده است.

 • سنجش‌ازدور، فتوگرامتری و بینایی کامپیوتری
 • طراحی و پیاده‌سازی نرم‌افزارهای تخصصی و کاربردی به منظور بهینه‌سازی و اتوماسیون الگوریتم‌ها
 • ادغام داده‌های سنجنده‌های مختلف در سطوح متفاوت، پردازش تصاویر و ایجاد و پیاده‌سازی سیستم‌های هوشمند تصویری و ویدئویی
 • بکارگیری تکنیک‌های مطرح در هوش مصنوعی (منطق فازی، شبکه‌های عصبی و الگوریتم‌های ژنتیکی) در اتوماسیون مراحل مختلف استخراج، طبقه‌بندی، تشخیص و بازسازی اشیا
 • جمع‌آوری، پردازش، کنترل، تلفیق و تحلیل انواع اطلاعات سنجنده‌های ماهواره‌ای، اینترفرومتری، GPS، پویش لیزری (LIDAR) و دوربین‌های مستقر در هواپیما یا هلیکوپتر
 • تهیه و بروزرسانی نقشه‌های پایه توپوگرافی و موضوعی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای، هوایی و برد کوتاه
 • پیاده‌سازی مدل‌های واقعیت گرای سه بعدی مجازی شهرها بر مبنای داده‌های مکانی
 • اندازه گیری سه بعدی قطعات صنعتی و تحلیل تغییر شکل و جابجایی سازه‌ها به روش تلفیق اسکنرهای لیزری و فتوگرامتری برد کوتاه
 • ادغام داده‌های سنجنده‌ها (برد کوتاه، هوایی، ماهواره ای و LIDAR ) در سطوح مختلف
 • بکارگیری تکنیک‌های مطرح در هوش مصنوعی (منطق فازی، شبکه های عصبی و الگوریتم‌های ژنتیکی) در اتوماسیون مراحل مختلف استخراج، تشخیص و بازسازی اشیا و طراحی تجهیزات
 • تصحیح هندسی و رادیومتریک تصاویر غیرمتریک رقومی در فتوگرامتری بردکوتاه
 • مدلسازی ریاضی سنجنده‌های مختلف در فتوگرامتری برد کوتاه، هوایی و ماهواره‌ای
 • مدلسازی ریاضی و توجیه اتوماتیک تصاویر مطرح در شاخه‌های مختلف مهندسی و صنایع
 • تدوین متدولوژی‌های اجرایی همانند متدولوژی بروز رسانی داده‌های مکانی
 • زمین مرجع نمودن اتوماتیک تصاویر ماهواره‌ای با توان تفکیک بالا با داده‌های مکانی
 • هم مرجع نمودن اتوماتیک تصاویر ماهواره‌ای با توان تفکیک بالا با داده‌های مکانی رستری
 • ادغام داده‌های سنجنده‌های مختلف ماهواره ای
 • استخراج و تشخیص عوارض از تصاویر ماهواره‌ای
 • مدلسازی ریاضی سنجنده‌های مختلف در سنجش از دور (Rigorous and Generic)
 • طبقه‌بندی (Classification) و خوشه‌بندی (Clustering)تصاویر ماهواره‌ای

اهداف شرکت

الف) اهداف و ارزش های شرکت در کوتاه مدت

 • اخذ رتبه پایه سه تخصص رشته آبیاری و زهکشی
 • افزایش تعداد پرسنل ثابت دفتری به 20 نفر
 • استقرار نظام های برنامه ریزی و کنترل پروژه
 • استقرار نظام های آموزشی و مدیریتی

ب) اهداف و ارزش های شرکت در میان مدت

 • استقرار نظام تضمین کیفیت
 • توسعه شرکت و افزایش زمینه های فعالیت حداقل به 3 گرایش  (از گرایش های آبیاری و زهکشی- کشاورزی و منابع طبیعی-  راه و ترابری- آب و فاضلاب- سدسازی- ساختمان های آموزشی)
 • افزایش فعالیت شرکت و صدور خدمات فنی ومهندسی به استان های همجوار و سراسر کشور
 • ارتقاء پایه در زمینه های بند 1 به پایه2 حداقل در 3 رشته
 • ارتقاء پایه در زمینه های بند 1 به پایه2 حداقل در 3 رشته
 • توسعه فعالیت های شرکت به نحوی که پرسنل ثابت دفتر مرکزی به 30 نفر برسد.