قیمت تسطیح زمین کشاورزی چند است؟

هزینه تسطیح اراضی کشاورزی

قیمت تسطیح زمین کشاورزی چقدر است؟ به چه پارامترهائی بستگی دارد؟ این سوالی ایست که اغلب فعالان و نیز علاقمندان به امر تسطیح (شیب بندی زمین) دارند. عوامل زیر بر هزینه های تسطیح اراضی (قیمت آماده سازی زمین کشاورزی) تاثیر دارند.

در ادامه به شرح مختصر هر کدام از این پارامترها میپردازیم. در ادامه قیمت تسطیح هر هکتار بر اساس فهرست بها سالهای 1399، 1400، 1401و 1402 ارائه میکنیم.

عوامل موثر بر قیمت تسطیح زمین کشاورزی

جنس زمین (خاک)
میزان حجم عملیات در هر هکتار
ابعاد قطعه و مساحت مزرعه

از تسطیح بیشتر بدانید.

تاثیر جنس زمین بر هزینه های تسطیح اراضی

بافت خاک مزرعه میتواند بر هزینه های تسطیح اراضی کشاورزی تاثیر فراوان دارد. البته این امر در فهرست بها آبیاری و زهکشی مد نظر قرار نگرفته است. در نتیحه قیمت تسطیح در فهرست بها مستقل از جنس و بافت خاک برآورد شده است.

ولی در کارهای که بر اساس فهرست بها نیست. بیشتر پیمانکاران این امر را در نظر میدهند. چرا که سرعت و راندمان ماشین آلات تسطیح در بافت های سنگین و نیز در خاکهای با بافتهای شن و یا سیلت کمتر است.

مطلب پیشنهادی : فیلم آموزشی تسطیح با اتوگریدینگ

میزان حجم عملیات در هر هکتار

میزان خاکبرداری که در هر هکتار باید انجام شود تا سطح زمین هموار و یک دست شود را حجم خاکبرداری در هکتار (کات بر هکتار یا cut/hectare) مینامند. هر چقدر که زمین ناهموار باشد و یا نیاز به اصلاح شیب داشته باشد، خاکبرداری در هر هکتار افزایش پیدا میکند و در نتیجه قیمت های اجرای تسطیح زمین کشاورزی افزایش پیدا میکند.هر چه زمین هموار تر باشد و نیاز به اصلاح شیب کمتری داشته باشد، حجم کات در هکتار کمتر میشود و در نتیجه هزینه تسطیح کاهش پیدا میکند. این مورد تا حدودی در فهرست بها در نظر گرفته شده است. آیتم های


عملیات تسطیح اراضی، وقتی که حجم عملیات خاکبرداری

1-تا ۴٠٠ متر مکعب در هکتار باشد.
2- بیش از ۴٠٠ مترمکعب و تا ٧٠٠ مترمکعب در هکتار باشد.
3- بیش از ٧٠٠ مترمکعب در هکتار باشد.

مطلب پیشنهادی : تاریخچه نرم افزار اتوگریدینگ

مطلب پیشنهادی : نرم افزار طراحی تسطیح

تاثیر ابعاد قطعه بر میزان هزینه تسطیح

ابعاد قطعه و مساحت مزرعه ای که تسطیح میشود. ابعاد قطعه تسطیح در قدرت مانور ماشین آلات تسطیح تاثیر چشم گیری دارد. در قطعات کوچکتر به علت محدودیت ابعاد سرعت مانور و چرخش ماشین آلات بسیار کم میشود. که این باعث افزایش هزینه های اجرا کار میشود.مساحت مزرعه برای اجرای تسطیح، نیاز به حمل ماشین آلات به مزرعه میباشد. هر چقدر مزرعه بزرگتر (و یا تعداد مزارعی که قرار است تسطیح شود بیشتر) باشد، هزینه های حمل و جابه جائی ماشین آلات روی سطح بیشتری سر شکن میشود و در نتیجه هزینه واحد هکتار کمتر خواهد شد.

توجه : در برآورد های فوق ضریب منطقه ای لحاظ نشده است.

هزینه تسطیح یک هکتار با فهرست بها آبیاری زهکشی 1403

شرح نوع تسطیح زمینبهاء ریال
 با حجم خاکبرداری تا 400 متر مکعب درهکتار338,645,580
 با حجم خاکبرداری 400 تا 700 متر مکعب درهکتار447,040,230
 با حجم خاکبرداری 700 تا 1500 متر مکعب درهکتار744,009,630
 با حجم خاکبرداری 2500 متر مکعب درهکتار1,165,385,130

هزینه تسطیح یک هکتار با فهرست بها آبیاری زهکشی 1402

شرح نوع تسطیح زمینبهاء ریال
 با حجم خاکبرداری تا 400 متر مکعب درهکتار258,069,630
 با حجم خاکبرداری 400 تا 700 متر مکعب درهکتار340,583,880
 با حجم خاکبرداری 700 تا 1500 متر مکعب درهکتار567,173,880
 با حجم خاکبرداری 2500 متر مکعب درهکتار888,631,380

قیمت تسطیح یک هکتار با فهرست بها آبیاری زهکشی 1401

شرح نوع تسطیح زمینبهاء ریال
 با حجم خاکبرداری تا 400 متر مکعب درهکتار179,283,195
 با حجم خاکبرداری 400 تا 700 متر مکعب درهکتار236,817,945
 با حجم خاکبرداری 700 تا 1500 متر مکعب درهکتار394,407,195
 با حجم خاکبرداری 2500 متر مکعب درهکتار618,267,195

هزینه تسطیح یک هکتار با فهرست بها آبیاری زهکشی 1400

شرح نوع تسطیح زمینبهاء ریال
 با حجم خاکبرداری تا 400 متر مکعب درهکتار120,358,875
 با حجم خاکبرداری 400 تا 700 متر مکعب درهکتار158,906,475
 با حجم خاکبرداری 700 تا 1500 متر مکعب درهکتار264,680,325
 با حجم خاکبرداری 2500 متر مکعب درهکتار414,693,825

هزینه تسطیح یک هکتار با فهرست بها آبیاری زهکشی 1399

شرح نوع تسطیح زمینبهاء ریال
 با حجم خاکبرداری تا 400 متر مکعب درهکتار54,684,630
 با حجم خاکبرداری 400 تا 700 متر مکعب درهکتار88,513,425
 با حجم خاکبرداری 700 تا 1500 متر مکعب درهکتار178,723,545
 با حجم خاکبرداری 700 تا 1500 متر مکعب درهکتار220,847,445
جدول هزینه در هکتار عملیات تسطیح

 دانلود فایل اکسل آنالیز بها تسطیح اراضی 1399

عوامل موثر بر هزینه های تسطیح

عوامل موثر بر هزینه های تسطیح جنس زمین (نرم، سفت و یا سخت بودن زمین)
ابعاد قطعه (قطعات خیلی کوچک و قطعات خیلی بزرگ)
میزان کات بر هکتار (خاکبرداری های سنگین باعث افزایش هزینه های میشود)
هزینه های تسطیح به چه روشهائی تعیین میشود؟
هزینه های تسطیح اراضی به دو روش تعیین میشود.
الف) استفاده از فهرست بها آبیاری و زهکشی
ب) قیمت تمام شده کلی
# به صورت روز اکیپ # هکتاری #متر مکعب خاکبرداری
قابل محاسبه و برآورد است. پکیج فهرست بهای آب و کشاورزی 1400
هزینه های که شما اعلام کردید بر چه مبنایی است؟
هزینه ها برا اساس فهرست بهای آبیاری و زهکشی از سال 1399 تا فهرست بها 1403 انجام شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *