تاریخچه اتوگریدینگ

تیم فنی ما از سالهای 1372 شروع به فعالیت و تولید نرم افزارهای تخصیصی نمود.یکی از زمینه ها تولید و توسعه نرم افزار طراحی تسطیح است. نسخه ها و ویرایشهای مختلفی از این نرم افزار تهیه و استفاده شد. در آن زمانها هنوز شرکت اتو دسک وارد عرصه نرم افزارهای نقشه برداری نشده بود. در …

دانلود اکسل فهرست بها 1400

از سال 1355 سازمان برنامه و بودجه فهرست عملیات اجرائی در رشته های مختلف را در قالب دفترچه هائی به نام فهرست بها پایه منتشر میکرده و مبنای برآورد و عقد قراردادهای پروژه های عمرانی قرار میگرفته است. این دفترجه ها در سالهای قبل به صورت کاغذی بودند. ولی در سالهای اخیر به شکل فایل …

مزیت های اصلی برنامه اتوگریدینگ

نرم افزار اتوگریدینگ (AutoGrading) دارای توانائیهای زیادی درمقایسه با سایر نرم افزار ها هم چون LevelCAD، Visual Level و . . .  است. براساس الگوریتم جدید صفحات طراحی از روی توپوگرافی تهیه میشود، لذا طرح تسطیح اراضی کشاورزی باسرعت و دقت بیشتر تهیه میشود. به خاطر روش جدید طراحی آن مشخصات زمین طبیعی مستقل از …