هزینه تسطیح زمین

هزینه تسطیح اراضی کشاورزی

قیمت انجام تسطیح در یک زمین کشاورزی چقدر است و به چه پارامترهائی بستگی دارد؟ این سوالی ایست که اغلب فعالان و نیز علاقمندان به امر تسطیح دارند.هزینه های تسطیح اراضی از عوامل زیر تاثیر میپذیرد.

  • جنس زمین
  • میزان حجم عملیات در هر هکتار
  • ابعاد قطعه و مساحت مزرعه ای که قرار است تسطیح شود.

در ادامه به شرح مختصر هر کدام از این پارامترها میپردازیم و در آخر هزینه تسطیح هر هکتار بر اساس فهرست بها سال جاری ارائه میشود.تاثیر جنس زمین بر هزینه های تسطیح اراضی بافت خاک مزرعه میتواند بر هزینه های تسطیح اراضی تاثیر فراوان بگذارد. البته این امر در فهرست بها آبیاری و زهکشی مد نظر قرار نگرفته است. و قیمت تسطیح در فهرست مستقل از جنس و بافت خاک برآورد شده است. ولی در کارهای واقعی بیشتر پیمانکاران این امر را در نظر میگیرند، چرا که سرعت و راندمان ماشین آلات تسطیح در بافت های سنگین و نیز در خاکهای با بافتهای شن و یا سیلت کمتر است.میزان حجم عملیات در هر هکتارمیزان خاکبرداری که در هر هکتار باید انجام شود تا سطح زمین هموار و یک دست شود را حجم خاکبرداری در هکتار (کات بر هکتار یا cut/hectare) مینامند. هر چقدر که زمین ناهموار باشد و یا نیاز به اصلاح شیب داشته باشد، خاکبرداری در هر هکتار افزایش پیدا میکند و در نتیجه هزینه های اجرای تسطیح افزایش پیدا میکند.هر چه زمین هموار تر باشد و نیاز به اصلاح شیب کمتری داشته باشد، حجم کات در هکتار کمتر میشود و در نتیجه هزینه تسطیح کاهش پیدا میکند.ابعاد قطعه و مساحت مزرعه ای که قرار است تسطیح شود.ابعاد قطعه ابعاد قطعه تسطیح در قدرت مانور ماشین آلات تسطیح تاثیر چشم گیری دارد، چه در قطعات کوچکتر به علت محدودیت ابعاد سرعت مانور و چرخش ماشین آلات بسیار کم خواهد شد. که این باعث افزایش هزینه های اجرا کار میشود.مساحت مزرعهبرای اجرای تسطیح، نیاز به حمل ماشین آلات به مزرعه میباشد. هر چقدر مزرعه بزرگتر (و یا تعداد مزارعی که قرار است تسطیح شود بیشتر) باشد، هزینه های حمل و جابه جائی ماشین آلات روی سطح بیشتری سر شکن میشود و در نتیجه هزینه واحد هکتار کمتر خواهد شد. دانلود فایل اکسل آنالیز بها تسطیح اراضی در برآورد های فوق ضریب منطقه ای لحاظ نشده است.

هزینه تسطیح یک هکتار با فهرست بها آبیاری زهکشی سال 1399بهاء ریال
 با حجم خاکبرداری تا 400 متر مکعب درهکتار54,684,630
 با حجم خاکبرداری 400 تا 700 متر مکعب درهکتار88,513,425
 با حجم خاکبرداری 700 تا 1500 متر مکعب درهکتار178,723,545
جدول هزینه در هکتار عملیات تسطیح
هزینه تسطیح یک هکتار با فهرست بها آبیاری زهکشی سال 1400بهاء ریال
 با حجم خاکبرداری تا 400 متر مکعب درهکتار120,358,875
 با حجم خاکبرداری 400 تا 700 متر مکعب درهکتار153,255,375
 با حجم خاکبرداری 700 تا 1500 متر مکعب درهکتار243,959,625

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *