نقاط قوت AutoGrading

  1. یکی از مهمترین نقاط قوت اتوگریدینگ نسبت به سایر نرم افزار های موجود در بازار منطق و روش محاسبه بهترین سطح برازش شده بر سطح زمین است.

  2. در این برنامه برخلاف سایر برنامه ها شبکه نقاط متعامد از روی سطح زمین استخراج نمیشود. بلکه با توجه به روشهای توسعه یافته توسط تیم تخصصی ما سطح صفحه برازش بر کل سطح قطعه عمل کزده و با استفاده از روش حداقل مربعات توسعه یافته محاسبات انجام میشود.

  3. به خاطرهمین امر در اراضی در آنها عوارضی نظیر جوی، خاکریز و باشد، دقت این روش بسیار زیادتر از روشهای معمول است. 

  4. این نرم افزار بر اساس توسعه روش حداقل مربعات توسعه یافته که بر روی سطوح مثلث بندی استفاده در توپوگرافی کار میکند. به خاطر همین امر تسطیح بهینه ایجاد شده مستقل از شبکه متعامد میباشد.

  5. این نرم افزار همه قطعات تسطیح را یک جا و کنار هم ذخیره میکند. به همین دلیل مقایسه تراز قطعات مجاور به راحتی و سهولت انجام میشود و طراح میتواند از وقوع پله معکوس باخبر شده و طرح را اصلاح کند.

جهت مطالعه مطالب بیشتر از بخش دانلود ها پاورپوینت ارائه شده در معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی را ملاحظه فرمائید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.