توانایمندیهایautoGrading – تغییر شبکه نقاط خروجی قسمت دوم

در ادامه معرفی توانایی های نرم افزار در این قسمت راجع به نحوه تغییر آرایش و فرمت نقاط شبکه خروجی نقاط توضیح میدهیم.

در این حالت کافیه شما با ویرایش بلوک و آرایش اطلاعات آن را مطابق خواست خود مرتب کرده و بلوک را ذخیره کنید.

در مرحله بعد با استفاده از دستور ATTSYNC بلوک را انتخاب کرده و نمایش آن را بروز کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.